Gustav Adolf

IOGT-NTO föreningen Nr 3 Gustaf Adolf.

 

Så började det i Köping

En annons i Köpings tidning den 3 december 1879 hade följande lydelse;

”Nykterhetsföredrag hålles i Elimkapellet härstädes i morgon Thorsdag kl. 8 e.m. af Herr O. Bergström från Gefle”.

Vem var då denne Bergström?  Vi vet att han var baptistpredikant och han bildat loger i Göteborg och Arboga.

Från den sammankomst som hölls i Köping finnes följande protokoll bevarat:

”Protokoll”

Över det möte då Logen Gustav Adolf nr 3 af Independent Order of Good Templares bildades i Köping den 4 december 1879.

 

§ 1

 

Sedan nykterhetstalaren O. Bergström efter slutet af hållet nykterhetsföredrag, framställde frågan om några af de närvarande voro villiga att blifa med om bildandet af en Good templares Förening, med ändamål att verka för absolut nykterhet, förklarade sig 13 af de närvarande hågade för saken, och aflade omedelbart derpå nykterhetslöftet samt invigdes i Good templares hemligheter, ock  voro de personers namn som följer; ock af hvarandra valdes till följande tjenster;

(så är namnen uppräknande).

 

§ 2

 

O. Bergström lovade att från Göteborg anskaffa regalier för tjensteförättande medlemmar af Logen, samt att kommande dag till W.Ö.T utlemna en charter mot en lösen af (20) Tjugio kronor Rmt.)”

 

Så hade då starten skett. Det är synd att den inte väckte någon större uppmärksamhet. Åtminstone publicistiskt sett. Inte förrän den 24 december kan man i Köpings Tidning läsa en liten notis av följande lydelse:

”Filadelfia i Arboga och Gustaf Adolf i Köping kallas två afdelningar af Good Templares, ett i Nordamerika vidt utgrenat sällskap som verkar för nykterhet. Dessutom finnes sedan någon tid tillbaka ett dyligt samfund, Kalladt ”Klippan nr 1” i Göteborg och räknar öfver 100 medlemmar. 

Detta bildgalleri kräver att du har javascript aktiverat och Flash installerat.